Argusoog
Praktijk van GZ-psychologen

Ervaringen 

 

Homepage

 

Overons

Diensten

Aanmelden

Tarieven
Verzekering
Registraties

Ervaringen

Contact

 

 

 

 

 


Ervaringen van ouders (Boven)

Case 1: niet meer graag naar school
Case 2: schoolkeuze
Case 3: dyslexie
Case 4: dyslexie
Case 5: dyslexie
Case 6: schoolkeuze + aanpak kind
Case 7: schoolkeuze: ondergestimuleerd, want hoogbegaafd
Case 8: geniet weer van het leven

Case 9: mijn leven gaat weer goed (door EMDR)


Case 1: niet meer graag naar school
(naar boven)
November 2004: situatiebeschrijving door ouders
Thuis valt het volgende op: kind (4,5 jaar)
-  wil niet meer graag naar school.
-  wil zich niet meer aankleden.
-  gaat vaak huilen als hij naar school moet.
-  ligt ook thuis meer dwars en zegt vaker “nee”.

December 2004: interventie door Argusoog 
-  intelligentietest.
-  gedrags-observatie.
-  oudergesprek.
-  gesprek op school.
-  video-observatie op school.
-  advies over aanpak kind en situatie.

Februari 2005: situatiebeschrijving door ouders
Argusoog-interventie is geslaagd, wat we kunnen opmaken uit:
-  hij gaat graag naar school.
-  hij wordt in de klas geaccepteerd zoals hij is.
-  er is dagelijks contact tussen juf en ons als ouders (advies Argusoog).
-  hij is beter gaan praten en kan zich beter uiten.
-  hij kan op zichzelf zijn, maar ook openstaan voor andere kinderen.

Case 2: schoolkeuze (naar boven)
September
2005
In mijn groeiend enthousiasme de laatste weken over de nieuwe school van ons kind moest ik af en toe aan jullie denken. Vandaar dat ik jullie alvast even laat weten dat ons kind het bijzonder naar zijn zin heeft in zijn eerste weken op de nieuwe school. 
Vanaf het begin daar zie ik een 180 graden ommekeer in zijn leerhouding. Fantastisch. Dus alvast bedankt voor jullie stellige mening dat dit een goede school voor hem zou zijn. 

Case 3: dyslexie (naar boven)
Februari 2006
-  je vertelde gelijk over de kosten, die mogelijk niet worden vergoed.
-  tijdens het eerste gesprek bij ons thuis ontmoette je onze zoon in zijn eigen omgeving. 
-  uit de toetsen van school vermoedde jij direct dyslexie, wat ons bijzonder gerust stelde.
-  je sprak op school met de intern begeleider en bekeek het lesmateriaal.
-  je adviseerde de school hem als dyslectische leerling te behandelen.
-  door goede aanbevelingen konden wij ons in dyslexie verdiepen: boeken, blinden-bibliotheek, reading pen.
-  je gaf aan dat dyslexie een behoorlijke belemmering zal blijven.    
-  je bent geïnteresseerd in de behandelmethode die onze zoon gaat volgen: “Brightstar”. 
-  nogmaals bedankt.

Case 4: dyslexie (naar boven)
Juni
2006
hallo... 
Ik wilde u bedanken voor het afnemen van de testjes bij mij. Ik ben blij dat ik nu weet wat er is. Ik vond het fijn op met u zo samen gewerkt te hebben om erachter te komen of ik nu deslecties was. Hartstikken bedankt. 
Groetjes van M. en natuurlijk van mijn moeder.

Case 5: dyslexie (naar boven)
Juni
2006
Al op de basisschool had onze jongste zoon tempoproblemen. Hij kon niet aangeven waardoor dat kwam. Hij bouwde een enorme antipathie op voor rekenen en droomde weg (vluchtgedrag).
-  In de brugklas werd het tempo een enorm probleem. Onze zoon werkte thuis buitensporig hard om het jaar toch te halen. De school spoorde hem aan nu eindelijk eens aan het werk te gaan, hij maakte daar een luie indruk. Van een zelfverzekerd kind veranderde hij in een onzekere leerling en ook thuis werd hij steeds stiller.
-  Argusoog heeft snel kunnen testen en stelde dyslexie vast. Er werd contact opgenomen met de remedial teacher van de school en een plan gemaakt om onze zoon uit het dal te trekken. 
-  Ook onze tweede zoon (16) is bij Argusoog op zeer korte termijn op dyslexie getest en dat heeft onze jarenlange vermoedens bevestigd. Net zoals bij onze jongste zoon heeft Argusoog contact opgenomen met school om te bespreken wat zij nog voor onze zoon konden betekenen.
-  De persoonlijke benadering en het tempo waarin e.e.a. heeft plaatsgevonden, hebben wij als ouders en kinderen, als bijzonder prettig ervaren.

Case 6: schoolkeuze + aanpak kind (naar boven)
April 2007

-  Sjouke, even om je positief nieuws te laten horen van een jongen welke je getest hebt om op het Open Venster te komen.
-  Jan is begin dit jaar naar het ... College met een Cito toets VMBO T. Hier zijn wij al helemaal gelukkig mee. Maar tot onze verbazing scoort hij veel hoger.
-  Helaas kan hij pas naar HAVO na de VMBO T (richtlijn school omdat hij nu Frans mist), maar zoals ik al schreef, dit is ook goed.
-  Je hebt het dus met je advies helemaal goed gehad (stimuleer zijn talenten, de rest volgt wel).
-  Van het tamelijk ongelukkige/sombere en met weinig eigenwaarde uitgerustte jongetje wat je testte is hij nu uitgegroeid naar een 1.75 meter lange, vrolijke, leergierige puber.

Case 7: schoolkeuze: ondergestimuleerd, want hoogbegaafd (naar boven)
Maart 2009

Vorig jaar heeft u (= Feia) onze dochter getest op hoogbegaafdheid. Het gaat inmiddels heel goed met haar. 
Ze zit vanaf 1 december 2008 op de Leonardo afdeling (voor hoogbegaafden) van de Floriantschool. Het gaat in één woord fantastisch! Ze gaat met heel veel zin naar school en is meestal blij dat vakanties weer afgelopen zijn. Dagelijks oefent ze thuis schrijfletters. Dat hoeft helemaal niet, maar ze doet het graag. 
De kinderen in de klas vindt ze heel gezellig en we hebben haar niet vaak zonder vriendje of vriendinnetje thuis. 
In Floriant-breed verband worden veel leuke dingen georganiseerd. Met rode konen van opwinding vertrekt mevrouw naar 'open podium' waar ze met de hele klas een Engels liedje zingt. 
We zijn met name heel blij dat ze zich er zichtbaar op haar plek voelt en zich weer laat uitdagen. We zijn u zeer erkentelijk voor uw inspanning en we hopen dat u in de nabije toekomst tijd heeft om onze middelste dochter te testen. 

Case 8: geniet weer van het leven (naar boven)
December 2010
Dankzij jou (= Sjouke) gaat het goed met mijn dochtertje, ze speelt voor het eerst buiten, met andere kindertjes, en geniet weer van het leven! Ik ben je zeer dankbaar hiervoor! En ik zal onze gesprekken nooit vergeten, ze waren bijzonder.

Case 9: mijn leven gaat weer goed (door EMDR) (naar boven)
Maart 2012
Na onze intensieve gesprekken en behandeling gaat het wonderwel goed met mij. Na de EMDR-sessie heb ik 2 weken lang iedere nacht een nachtmerrie gehad, waarin vooral vreselijke dingen gebeurden met mijn jongste dochter. Ik was doodmoe en dacht: nou dat kan toch niet de bedoeling zijn.
Maar daarna gingen de nachtmerries weg en de spinsels in mijn hoofd ook.

Mijn jongste dochter gaat prima wat de scheiding betreft, alleen heeft ze last van een minderwaardig-heidscomplex, maar ik probeer het zelf met haar op te lossen.

Mijn oudste dochter komt vaak bij mij als ze bij haar vader is geweest, ze krijgt geen contact met hem en is daar zeer verdrietig over.
Ze zou graag een gesprek met haar vader willen onder begeleiding van iemand en ze vroeg zich af of jij (= Sjouke) haar daarmee zou willen helpen?
Nog steeds heeft ze tegen haar vader niets gezegd over de scheiding en ik zie haar daar echt mee worstelen.

Nou dit was het zo'n beetje, ik denk aan je en citeer je nog regelmatig, soms zou ik je gewoon wel weer eens willen zien/spreken! Je bent voor mij en mijn jongste dochter zo geweldig geweest en ik wil je daarvoor nogmaals danken! Ik zal dat nooit vergeten.
 

 

update
comments to
copyright 2003-2019

1 mei 2018
webmaster@argusoog.nl
Argusoog