Argusoog
Praktijk van GZ-psychologen

Diensten 

 

Homepage

 

Overons

Diensten

Aanmelden

Tarieven
Verzekering
Registraties

Ervaringen

Contact

 

 

 

 

 

 


Diensten (Boven)
Coaching (individueel)
Psychologisch onderzoek
Behandeling emotionele problemen (o.a. door EMDR)

Hoogbegaafdheid
 

Coaching (naar boven)
Voor jongeren tot 18 jaar en volwassenen
bestaat de mogelijkheid een coachings-traject te doorlopen in geval van persoonlijke problemen of van studiekeuze-problemen. 
Het doel van zo'n traject is om inzicht te verkrijgen in de eigen situatie en tot een oplossingsrichting te komen.
 
Een dergelijk coachings-traject is op de persoon toegesneden en omvat na een intakegesprek de volgende onderdelen:
-  (intakegesprek).
-  inventariseren huidige situatie: relevante problemen en persoonlijke mogelijkheden.
-  inventariseren gewenste situatie: te bereiken doelen en de weg er naar toe.

Psychologisch onderzoek (naar boven)
Wij onderzoeken kinderen vanaf 4 jaar en adolescenten  en adviseren erover. Daarbij werken we in opdracht van ouders, scholen of schoolbesturen.

Het psychologisch onderzoek bestaat meestal uit 4 delen:
intakegesprek.
-  onderzoek (test).
analyse van de gegevens en schriftelijke rapportage.
adviesgesprek met ouders en/of school. 

Tijdens het intakegesprek formuleren wij met de ouders en/of de school de hulpvraag. Tevens geven wij een indicatie van de duur en de kosten van het psychologisch onderzoek. Afhankelijk van de hulpvraag duurt de test 1 of 2 dagdelen. 

Het psychologisch onderzoek kan naar wens uitgebreid worden met: 
-  observaties.
-  voortgangsgesprekken.
overleg met hulpverleningsinstanties. 

Binnen veertien dagen na afloop van de test bespreken wij met u de resultaten in een adviesgesprek. U ontvangt een schriftelijk rapportage.

Dit adviesgesprek wordt eerst met de ouders gevoerd. Ook kan het adviesgesprek samen met de school worden gevoerd. Het voordeel hiervan is dat de  handelingsadviezen direct in overleg met u en de school besproken worden. 

Behandeling emotionele problemen (o.a. door EMDR) (naar boven)
Voor kinderen en volwassenen met emotionele problemen bieden wij een kortdurend preventie- en behandelprogramma aan, dat zowel geschikt is voor individuele begeleiding als voor groepsbehandeling.

Individuele gesprekken
De behandeling kan bestaan uit individuele gesprekken, oudergesprekken of gezinsgesprekken. Wij werken cognitief-gedragstherapeutisch. Cognitieve gedragstherapie is een effectieve behandelmethode voor diverse emotionele problemen: 
-  angsten of fobieŽn.
-  adhd.
-  boos en opstandig gedrag.
-  depressiviteit.
-  dwanggedachten of dwanghandelingen.
-  eetproblemen.
-  lichamelijke klachten.
-  negatief zelfbeeld.
-  sociale problemen, waaronder pesten.
-  traumatische gebeurtenissen / rouw / echtscheiding.

Traumaverwerking door EMDR
EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing.
Het is een effectieve behandelmethode om nare ervaringen te verwerken, zowel voor kinderen als voor volwassenen.
Ook bij andere klachten kan EMDR effectief zijn, zoals bij meervoudige traumaís en angstklachten.
Daarnaast kan EMDR als deel van een totaalbehandeling worden toegepast.

Hoogbegaafdheid (naar boven)
-  Wij zijn gespecialiseerd in problemen die zich kunnen voordoen bij hoogbegaafdheid. Wij doen hiervoor specifieke onderzoeken en adviseren over doorverwijzing naar scholen voor hoogbegaafde leerlingen.
 

update
comments to
copyright 2003-2019

1 mei 2018
webmaster@argusoog.nl
Argusoog